Intresseanmälan till 

Mentorskap för hjärntrötta.

.

Förklaring


Ange ditt namn i inmatningsfältet.


Ange din E-postadress


Ange vilken del av Sverige du bor i. 


Välj om du vill vara mentor eller adept.


Ange om du arbetar, om du är på väg tillbaka till arbete eller om du inte alls orkar arbeta.
Ange hur länge du haft din hjärntrötthet.Ange om hjärntröttheten konstaterades av läkare eller av dig själv. (Frivilligt)


Ange orsak till hjärntröttheten.
Ange hur du helst vill ha kontakt med din mentor/adept.
Ange varför du vill vara med i detta mentorskap.
Ange om du är villig att betala 300 :- för att vara med. 


Ange annars eget valt belopp.


Ange att du godkänner att vi använder dina uppgifter för att: *matcha mentor och adept, för att kunna kontakta dig och för utvärderingen av mentorskapet. 

Inmatning