10:e December 2020

10.12.2020

Dagens tips: Ta med dig en närstående på alla viktiga besök, med sjukvården, Försäkringskassan, arbetsgivaren m fl när ni ska prata om dig och din framtid. Att ha en person som känner en och som man litar på till 100% är guld värt att ha bredvid sig. Någon som  hjälper till att dra när man tappat farten.

Man har då någon som hjälper till att komma ihåg vad som sagts, någon som kan hjälpa till med rimligheten i det som beslutas och någon som uteslutande står på din sida och värnar om dig. Den kan dessutom hjälpa till att belysa viktiga saker som man behöver föra fram. Ofta är man själv så hårt fokuserad på vad som sägs att man lätt glömmer bort vad man vill säga.

Hinner man förbereda mötet tillsammans, vilken man alltid ska lägga tid på, kan man få fram en egen 'plan' att hålla sig till. Man känner sig mycket starkare om man har en person med sig, en person till på sin egen planhalva så att säga. Jag önskar att alla hade en sådan person vid sin sida i svåra situationer.