18 December, Styr ditt liv

18.12.2019

Vem regerar ditt liv? Är du ett offer eller är du en regent? Det är så omvälvande att få hjärntrötthet, hela livet ställs på huvudet och inget är sig likt. Inte man själv, inte det man är van vid att göra, inte ens plats i omgivningen och det gäller alla livets områden. "Varför skulle detta hända just mig?" 

Jag ser en klar risk i att man hamnar i en offerroll, det är helt naturligt när fötterna slås undan för en och precis allt verkar vara emot en. Jag tycker det är ok att sörja sitt gamla liv, det måste man helt enkelt få göra. Man måste också få spy ut sin frustration över den nya situationen. Men efterhand så är det klokt om man kan börja styra sitt nya liv så att man känner att det är man själv som håller i rodret. Man behöver få grepp om vad som fortfarande funkar och vad som måste göras på annat sätt. Om man får göra det i sin egen takt så kan det ändå gå att göra en hel del av det där som man vill. Det viktiga är att man själv får bestämma takten. Och här kommer ju tålamodet in, se inlägg 17 December.

När man själv styr och får vara med och påverka så är det lättare att komma ur offerrollen och ta makten över sitt eget liv. Och även om din ´skuta´ (ditt utrymme) har krympt så är det bra att kunna styra den själv.

Önskar dig en egen rorkult.