Att duga eller inte duga

03.10.2019

Det är väldigt mänskligt att vilja bli omtyckt. Det är  t o m en förutsättning för att man ska må bra. Ett hemskt straff som utdömdes förr var bannlysning, att man frystes ut från all gemenskap i gruppen och samhället längre. Det är oerhört svårt att klara sig helt på egen hand utan något stöd i livet. Så att bli omtyckt är viktigt för den mänskliga rasen. Önskan att bli omtyckt kan ta sig olika former, ett är att visa att man duger - på jobbet t ex. För en  hjärntrött person kan denna drivkraft vara både fantastisk och förödande. 

Att visa att man duger, hur viktigt är det? Hur bra är det?

Ja, man vill ha sitt jobb kvar, man vill visa att man faktiskt klarar av att arbeta. Man vill få erkännande för sina ansträngningar. Den stora svårigheten är att ligga på en nivå som är lagom. Det finns ingen som kan tala om för oss när det är lagom, det måste vi hitta själva. Sannolikt anstränger man sig lätt för mycket, vilket inte alls är bra för en hjärntrött. Risken är att man anstränger sig ännu mer när det börjar gå sämre och så är man inne i en nedåtgående spiral som kräver något helt annat för att ta sig ur. 

Måste man duga? Det är jobbigt när andra dömer en. Men man behöver inte lyssna på eller känna in vad andra tycker om en. Men det är svårt för de flesta. Lite vill man ju duga annars får man ingen lön och pengar behöver man och det är kul att vara med i arbetslivet.

Tycker du att du duger? Det tycker jag! Du är ju trots allt fortfarande här och gör ditt bästa.

Tycker jag att jag duger? Ja... på många områden men skulle förstås vilja klara av saker bättre, som innan hjärntröttheten. 

Är det så att man duger som man är? Vad tycker du? 

Vilken av stenarna på stranden duger bäst? Ja det beror ju på syftet, men alla behövs för att det ska vara en strand.