Att höra till

03.02.2019

Att höra till är ett enligt mig ett grundläggande behov man har som människa. Ingen mår bra av att vara helt isolerad, man använder ju isolering som straff i vissa sammanhang. Människor behöver känna att man hör till, att man är en del av något mer.

Man kan känna att man hör till i familjen, på jobbet, på fritidsaktivieter, i föreningar eller klubbar, med goda vänner eller i grannars sällskap. Den som blivit är hjärntrött har förstås samma behov av detta som tidigare men möjligheterna att höra till kanske har ändrats, dels beroende på att man inte orkar var lika socialt aktiv, dels för att man kanske inte räknas med på samma sätt som tidigare.

  • Vad kan du som chef göra för att få folk att höra till på jobbet?
  • Vad kan du kollega göra för att alla dina kollegor ska känna att de hör till oavsett personlighet eller handikapp?

  • Vad kan du som vän göra för att din hjärntrötte vän ska känna att den hör till?

  • Vad kan du som hjärntrött göra för att känna att du hör till?

Jag tror det räcker med 30 sekunders betänketid. Visst har
du redan en eller flera idéer om vad just du kan göra!?Tänkte väl det :-)