Intervju med Ann Ljungberg, Litterära Konsulter

17.09.2018

Här kan ni lyssna på vad boken innehåller. Intervjun är gjord av Ann Ljungberg som har varit projektledare, coach, lektör mm för bokframtagningen.