Våga lita på att världen stöttar dig 

30.06.2020

"Ordet 'tillit' lärde jag mig först i 45-årsåldern. Det var väldigt sent men jag hade inte förstått vad det innebar. Att känna tillit till att saker kommer att bli bra var inte något jag var uppväxt med. Snarare så var det katastroftänkande runt mig, vilket satte djupa spår som inte varit så lätta att överbrygga. Hur vi tänker, agerar, vår intention och avsikt kan dock vara väldigt styrande för hur vi upplever världen och hur världen upplever oss. Om man misstror det mesta och ser världen med misstänksamhet är det det man kommer att uppleva. Självuppfyllande profetia kan man kalla det. Lyckligtvis funkar det även åt andra hållet - om du känner dig trygg och tror att allt kommer att går bra, så ökar sannolikheten dramatiskt för att det kommer att bli bra. Det du ger ut får du tillbaka fast på ett sätt som du aldrig kan förutspå. Det är alltid en spännande överraskning. Tror du mig? Tja, det är bara att testa.