Tips 16 December 2018

01.12.2018 18:14

Som hjärntrött får man förlika sig med att man troligen inte kan hoppa tillbaka in i en krävande roll efter att man drabbats.