Tips 17 December 2018

01.12.2018

Som hjärntrött är det ofta bra att göra noggranna förberedelser inför arbetsmöten. Då klarar man sig bättre.