Tips 10 December 2018

01.12.2018

Se till att få en sjukvårdskontakt med inriktning mot hjärnproblematik. Stödet från  sjukvården kan vara avgörande för hur resten av ditt liv kommer att bli. Be om professionell hjälp från början.