Tips 10 December 2018

01.12.2018 17:47

Se till att få en sjukvårdskontakt med inriktning mot hjärnproblematik. Stödet från  sjukvården kan vara avgörande för hur resten av ditt liv kommer att bli. Be om professionell hjälp från början.