Tips 2 December 2018

01.12.2018

Tro på en hjärntrötts förmåga och vilja. En hjärntrött person har fortfarande förmågor kvar. Fokusera på det som är bra.