Tips 3 December 2018

01.12.2018

Är du närstående så följ med den hjärntrötte på läkar- och försäkringskassebesök. Erbjud dig även att delta på vissa möten med arbetsgivaren när diskussioner om den hjärntröttes förmåga och ändringar av arbetsmiljön pågår. Det kan stärka den hjärntrötte i samtalen.