Mentorskap för hjärntrötta 

Inriktningen är hjärntrötta personer som har lämnat sjukvårdens insatser.

Vi är inga experter på Hjärntrötthet - men vi har egen och rätt lång erfarenhet. Vi är heller inga experter på mentorskap - men tror att det är ett bra sätt att stötta varandra. 

I strävan efter att öka hjärntröttas välmående ställde vi oss frågan: Vad är det som gör att man mår bra? Det finns många svar på den frågan men det vi tog fasta på var:

 • att man får känna att man bidrar
 • att vara med i ett sammanhang
 • att man får dela med sig av den kunskap man har

Hur gör vi detta? Hjärntrötta orkar ju inte göra så mycket. Hm... jo vi vill prova mentorskap för hjärntrötta. 

Har du någonsin tänkt på att vara mentor? Du är kanske heller ingen expert på hjärntrötthet - men har du levt med det i många år så har du en gedigen erfarenhet av hur man hanterar den i sitt liv. Vi anser att den kunskapen är värdefull, den tar ju år att bygga upp. Hur vore det att dela med sig av den? Att vara mentor betyder inte att man har alla svar, inte att man kan allt men kanske är man villig att lyssna och ta in nya saker samt dela med sig av sin erfarenhet.

Du som just blivit färdighanterad av sjukvården, har du fortfarande svårt att hantera ditt nya jag med hjärntrötthet? Skulle det vara bra att ha en person med erfarenhet att vända sig till för diskussioner? Att vara Adept betyder inte att man kan få svar på allt man vill veta, inte heller att få hjälp med allt man vill. Men man kan få en bra dialog och en samtalspartner i någon som vet vad man pratar om. 

Vår tanke är att det kan bli ett ömsesidigt utbyte av mentorns långa erfarenhet blandat med adeptens frågeställningar och ev nya behandlingar som tillkommit de senaste åren. Gör man det i en omfattning och ett tempo som man själv kan påverka så tror vi att det kan bli bra. Att samtal i sig är en form av terapi är väl ingen hemlighet.  

Vi riktar oss mot dem som har hjärntrötthet, som lämnat sjukvårdens stöd efter att den har gjort sitt. Det finns mycket kunskap hos hjärntrötta som kan återanvändas och spridas. 

Vi söker nu några

 • Mentorer - som har levt med hjärntrötthet i flera år, har en positiv livssyn, ödmjukhet, ork och stabilitet nog för att vara till stöd och vilja att dela med sig av sina kunskaper.
 • Adepter - som har hjärntrötthet och som lämnat sjukvårdens stöd, söker diskussionspartner och är villiga att nyfiket ta del av andras erfarenheter och ha en bra dialog. Även du kan säkert bidra med egna tips.

för att under en 3-månadersperiod prova hur 'Mentorskap för hjärntrötta' fungerar.

Riktlinjer:

 • Relationen varar 3 månader med ca 2 samtal/möten per månad. 
 • Adepten styr vilka ämnen som ska tas upp från gång till gång.
 • Man hörs av varannan vecka för diskussion. Mötet pågår ca 1/2 timma (eller vad ni själva kommer överens om).
 • Mentor och adept väljer tillsammans hur man vill mötas (Skype, mail, mobil, SMS, personligt möte...)
 • Fokus ligger på att man har en dialog som ser framåt, har en positiv inriktning och ger tips till lösningar/förbättringar. 
 • Ältande av elände undviks, men förstås diskuterar man utifrån upplevda problem.
 • Dialogen sker med respekt för varandra och personlig information sprids ej vidare.
 • Mötena ska uppfattas som positiva, inte belastande.
 • Alla ansvarar för sitt eget mående, (vi är alla vanliga människor, inte sjukvårdsutbildade vårdare).
 • Respektera att allas hjärntrötthet är olika, att man inte orkar ibland.
 • Om relationen inte fungerar avslutas den med respekt och samförstånd.

Kostnad: 

 • 300:- betalas i samband med att man antas till mentorskapet. Pengarna kommer oavkortat att skänkas till Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Start:

 • Vi startar detta provmentorskap när vi har ett tillräckligt antal anmälda som verkar matcha varandra. Tanken är att mentor och adept matchas mot de uppgifter man lämnar om sig själv vid intresseanmälan (geografisk del av landet, orsak till hjärntröttheten mm.)

Slut:

 • Efter mentorskapsperioden deltar man i en utvärdering av nyttan med mentorskapet. Hur det har fungerat, uppfattats, vilken nytta det gett etc.

Intresserad? 

 • Anmäl ditt intresse via knappen här nedan senast onsdagen 25/11 2020.
 • Vid frågor: Kontakta info@hamstream.se